Nápověda

S aplikací Obrazy války lze pracovat na běžném počítači i dotykovém zařízení. Kvůli velikosti některých mediálních objektů (zvláště videí) ji však nedoporučujeme používat na přístrojích s připojením na mobilní data.
Nyní si popíšeme jednotlivé funkce.

Menu
Menu naleznete ve všech částech aplikace při horním okraji obrazovky. Kliknutím na logo D21 se dostanete na Úvodní stránku. V menu se také nachází informace o projektu, nápověda a pod rozcestníky Události a Obrazy odkazy na jednotlivé Kapitoly. Ikona lupy Vás zavede do Vyhledávání.

Úvodní stránka
Úvodní stránka obsahuje úvodní text a dva velké rozcestníky (Události a Obrazy). Po kliknutí na rozcestník se objeví text “Úvodní slovo” a tlačítka odkazující na jednotlivé Kapitoly.

Kapitola
Po otevření Vámi vybrané Kapitoly si můžete prohlédnout tři záložky: Úvod, Didaktika a Knihovna. Pod záložkou Didaktika naleznete didaktický text k dané kapitole s odkazy na související Objekty. Záložka Knihovna obsahuje přehled všech Objektů patřících k dané kapitole. U každého objektu je uveden jeho název a krátká anotace. Po kliknutí na náhledový obrázek nebo název se Vám otevře stránka vybraného Objektu. V případě kliku na objekt kompozice (ikona s perem) se stáhne soubor s kompozicí (ve formátu PDF). Na stránce se též nachází tlačítko Stáhnout text, které Vám stáhne soubor s texty kapitoly.

Objekt
Vybraný objekt (video, obrázek nebo text) se zobrazí v levé části obrazovky. V záložkách vpravo se nachází texty k danému objektu (Otázky, Anotace a Zdroj). Pod objektem je uveden jeho název s pořadím a počtem objektů dané kapitoly/didaktické kompozice. Objekty lze přepínat pomocí šipek umístěných vedle názvu objektu. Stejně jako u Kapitoly i zde se nachází tlačítko pro stažení textů v souboru ve formátu PDF.

Vyhledávání
Po otevření Vyhledávání se zobrazí všechny Objekty z aplikace. Tyto objekty lze filtrovat zadáním textu do textového pole. Již během psaní se seznam aktualizuje a uvádí odpovídající výsledky. Zadaný text se vyhledává v názvech, anotacích a zdrojích Objektů.