O projektu

Dějepis v 21. století, v jehož rámci vzniklo výukové DVD „Obrazy války“, je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Evropských strukturálních fondů a Státního rozpočtu ČR. Jeho řešitelem je Ústav pro studium totalitních režimů. Tříletý projekt je financován díky Operačnímu programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.dejepis21.cz.

Autoři: Mgr. Jaroslav Pinkas - hlavní metodik, Bc. Čeněk Pýcha, PhDr. Václav Adámek, Mgr. Kamil Činátl, Ph.D., Mgr. Karina Hoření, PhDr. Jaroslav Najbert - odborní pracovníci.
Podklady a spolupráce: Bc. Libor Pospíšil, Mgr. Miroslav Pešek.
Produkce: Bc. Čeněk Pýcha.
Lektorovali: Mgr. Michal Frankl, Ph.D., PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., PhDr. Pavel Zeman, Ph.D.
Realizační tým (D21): PhDr. Martin Valenta, Ph.D. - hlavní manažer, Ing. Petra Petříková - finanční manažerka, Ing. Jana Černá a Mgr. Anna Macourková - administrace.
Ilustrace: Stanislav Setinský.

Národní filmový archiv
NFA byl založen roku 1943. Vedle plnění archivní role v NFA hospodaříme s českými filmy a zabýváme se vědeckou a publikační činností, prezentací filmového dědictví a podporou současné české kinematografie.
NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě a již v roce 1946 se stal členem International Federation of Film Archives – FIAF. V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím, jako jsou Národní muzeum, Národní galerie, Národní knihovna a další.
V současné době v NFA pečujeme o více než 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů, rozsáhlý archiv Čs. filmu a filmovou knihovnu, které slouží k vědeckému bádání i produkci.
Filmové dědictví zpřístupňujeme v pražském kině Ponrepo, kinodistribucí a vydáváním DVD.
Podporujeme současný film v účasti na důležitých mezinárodních festivalech a přehlídkách, nabízíme asistenci zahraničním filmařům, kteří zvažují natáčení v České republice, a zaštiťujeme provoz kanceláře Media Desk.

Realizátor projektu - grafika, programování, úprava fotografií a videí
ARTAX, a.s.
Karásek 1e, 621 00 Brno
www.artax.cz

Webová verze
Martin Váňa

ISBN 978-80-88292-26-5